دانشنامه حقوقی/ موارد توقف دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

ماده ۵۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: در صورتی که شعبه دیوان از فوت، محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل