طی مراسمی با حضور مدیرعامل توانیر؛ ۱۳طرح توزیع و فوق توزیع شرکت برق قزوین به بهره برداری رسید

طی مراسمی با حضور مدیرعامل توانیر ۱۳طرح توزیع و فوق توزیع شرکت برق قزوین با اعتبار ۴۲۳ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال به بهره برداری رسید.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل