انتصاب سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین

طی ابلاغی از سوی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ؛ مهندس سید منصور حاج سید جوادی بسمت سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین منصوب شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل