مدیران با روحیه جهادی برای حل مشکلات بخش کشاورزی حرکت کنند

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : مدیران باید با روحیه جهادی در راستای حل مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی گام بردارند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل