صبح امروز؛ درگیری برای معامله زمین پای چوبه دار پایان یافت

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: فردی که در معامله یک قطع زمین در نتیجه عصبانیت طرف مقابل خود را به قتل رسانده بود، به دار مجازات آویخته شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل