۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بوئین زهرا به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۷۲ همتار سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل