افزایش پهنای باند اینترنت پارک علم و فناوری استان

به اطلاع کلیه واحدهای فناور و همکاران محترم می رساند پهنای باند اینترنت پارک علم و فناوری استان قزوین از ۱۴ مگابیت بر ثانیه به ۱۷ مگابیت بر ثانیه افزایش یافت امید است که این امر گامی مؤثر در جهت بهبود ارتقای علمی و فرهنگی پارک علم وفناوری استان باشد
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل