رئیس دادگستری شهرستان تاکستان: ناآگاهی حقوقی مردم یکی از علل اطاله دادرسی است

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان گفت: یکی از دلایل دیگر اطاله دادرسی عدم اطلاع برخی از مردم درخصوص مسائل حقوقی و همچنین درخواست رسیدگی مجدد به پرونده هایی است که رای قطعی درباره آنها صادر شده است که همین امر نیز مشکل دیگر دادگستری است.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل