رییس و کارشناسان حوزه هنری در صحن شورای شهر

در این جلسه علی هوشمند ضمن توجه ویژه مسوولان شهری به مقوله فرهنگ و هنر، بر ضرورت ارتقای شاخص های فرهنگی شهر تاکید کرده گفت: تجربه موفق استان های مختلف در توسعه فضاهای فرهنگی به ویژه سینماها و پردیس های مرتبط، گویای نیاز روز افزون جامعه به ویژه نسل جوان به فضاهای مربوطه است.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل