اعضای شورای اسلامی شهر از سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین بازدید کردند

به منظور بررسی مشکلات سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین و ارتقای سطح ایمنی، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از این سازمان بازدید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل