فراگیری فرهنگ مطالعه از اهداف طرح کتابخانه صوتی است

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل روابط عمومی دبیرخانه پایتخت کتاب قزوین، زهرا گروه‌ای افزود: بسیاری از استان‌هایی که موفق به دریافت برند پایتختی کتاب ایران شده‌اند، بستر فعالیت خود را از سال‌های گذشته مهیا کرده و بعد از چندین دوره نامزد بودن توانسته‌اند این افتخار را به دست آورند.
ارسال شده توسط اندیشه نو | متن کامل