اجرای زنده تصویرسازی در حوزه هنری قزوین

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری با «سید رسول آمالی» _ مسوول خانه تصویرگری حوزه هنری _ در این باره گفت :این ورک شاپ با هدف توانمندسازی هنرمندان جوان تشکیل شد و طی آن آثاری با موضوع : صلح، جنگ و تاثیرات مخرب آن بر کودکان و خانواده ها به تصویر کشیده شد.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل