در دیدار نماینده مردم قزوین سرکار خانم مهندس زرآبادی با آیه الله تلخابی:

در دیدار نماینده مردم قزوین سرکار خانم مهندس زرآبادی با آیه الله تلخابی: امید است با هماهنگی تمامی مسولین ونمایندگان محترم بتوانیم مشکلات مردم را به حداقل برسانیم اختلاف بین مسولین برنده ای نخواهد داشت
ارسال شده توسط مسئول روابط عمومی | متن کامل