رئیس دادگستری شهرستان البرز: احقاق حق به ارتقای احساس عدالت منجر می شود

رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است، نهادینه شدن احساس عدالت به گونه ای که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل