جمع آوری و هدایت دستفروشان به بازارچه موقت نوروزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری تاکستان رضا طاهرخانی معاونت خدمات شهری با بیان اینکه این عملیات به منظور رفع معضلات سدمعبر ناشی از دستفروشان و به منظور خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به شهروندان پس از اعلام اطلاع قبلی و نصب بنر و فرصت چندروزه اجرایی گردید و در پی اجرای این عملیات کلیه دستفروشان هدایت و جمع آوری شدند.
ارسال شده توسط روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر تاكستان | متن کامل