گزارش تصویری از اجرای نخستین گام از طرح ساماندهی به معابر و پیاده راه های سطح شهر

ارسال شده توسط روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر تاكستان | عکس های بیشتر