جوانان قزوین و کاهش شدید میل به ازدواج!

به گفته رییس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سن ازدواج در ایران در یک دهه گذشته بین ۴ تا ۶ سال در استان‌های مختلف افزایش یافته و افزایش و بالا رفتن سن ازدواج باعث شده است تا تعداد زیادی از جوانان از سن مناسب ازدواج عبور کنند. هم اکنون حدود ۱۳ میلیون فرد ازدواج نکرده و مجرد در کشور وجود دارند که تقریبا نیمی از آنان دختر و نیمی پسر هستند؛ یعنی ۵/۶ میلیون دختر و ۵/۶ میلیون پسر مجرد در کشور هستند که از سن مناسب ازدواج عبور کرده‌اند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل