کارگاه آموزشی نشریات در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی مقدماتی نشریات به مدت ۱۶ ساعت در روزهای چهارشنبه ۸ و ۹ آذر ماه ۹۶ برگزار شد
ارسال شده توسط مفدا قزوین | متن کامل