اطلاعیه در خصوص جا به جایی دفتر ارتباط مردمی داود محمدی

❇️به اطلاع عموم شهروندان عزیز میرساند
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل