طرح پایش و بهداشت شیر خام آغاز شد

طرح پایش میکروبی و تقلبات شیر با نمونه برداری از مراکز جمع‌آوری، واحدهای تولیدی و خودروهای حمل شیر شهرستان آبیک آغاز شد.
ارسال شده توسط گلبرگ | متن کامل