ماهیانه بیش از ۱۸میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال هزینه پاکسازی و رفت و روب شهر قزوین

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از ایستگاه های خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین بازدید و با کارگران ایستگاه ها گفت وگو کرده و از نزدیک با مشکلات و دغدغه های آنان آشنا شدند
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین | متن کامل