مدیریت موفق شهرها نیازمند داشتن برنامه ریزی مدون و کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی در مراسم معرفی بیست ودومین شهردار شهرهای استان که روز دوشنبه در کانون اندیشه شهرستان بویین زهرا برگزار شد اظهارداشت: اگر شهرها برنامه نداشته باشند هرگز رشد و توسعه در آنها اتفاق نخواهد افتاد و امنیت و آرامش در آنها برقرار نمی شود.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل