آل سعود کوچیکتر از آن است که در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کند

امام جمعه محمدیه: ال سعود دست از اراجیف و نادانی خود بردارد تا پشیمان نشده اند زیرا جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید ،تهدید می کند و پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهد داد.
ارسال شده توسط روابط عمومی نماز جمعه شهرمحمدیه | متن کامل