امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری استان قزوین و کانون مسجد فاطمه زهرا (س)

تفاهم نامه راه اندازی کانون شکوفایی و خلاقیت در مسجد فاطمه زهرا (س) با حضور رئیس پارک علم وفناوری قزوین و رئیس هیئت امنای مسجد فاطمه زهرا (س) قزوین منعقد شد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان این تفاهم نامه با اهداف بسترسازی جهت پیاده‌سازی ایده‌های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده، ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان، تشکیل هسته‌های فناور و گسترش آنها، تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و تسریع در روند انتقال فناوری، کمک به بستر سازی حمایت قانونی از مالکیت فکری و بسترسازی فرهنگی و تبلیغات متناسب جهت ارزشمند شدن ایده پردازی و بیان ایده‌های نو مبتنی بر دانش منعقد شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | عکس های بیشتر