استادیار مهندسی زلزله دانشگاه امام (ره): زلزله بیش از ۲۰ کیلومتر دور تر از منطقه شهری اتفاق افتاده است

دکتر محسن فضلوی، استادیار مهندسی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دکترای ژئوتکنیک لرزه ای در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری دانشجویان قزوین گفت: شدت این زلزله تقریبا سی برابر زلزله بم بوده ولی خوشبختانه در منطقه شهری مهم نبوده است.
ارسال شده توسط رخساره | متن کامل