برگزاری دوره آموزشی کنترل پروژه در پارک علم و فناوری استان

ا هدف آشنایی واحدهای فناور با نحوه مدیریت زمان و برنامه‌ها، دوره آموزشی در پارک علم وفناوری قزوین برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی کنترل پروژه با تدریس سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین و با حضور اعضای واحدهای فناور برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل