تلنگری به شهرداری و شورای شهر قزوین!

در مصاحبه با پدر بزرگوار علی، وقتی از بزرگ‌ترین آرزویش سؤال کردم، گفت: «تنها آرزوی من این است که در این شهری که متعلق به علی است و او هم در دفاع از اسلام و عدالت و حق و حقوق همین مردم توسط رژیم ستمشاهی به شهادت رسید، حداقل از او نام و نشانی مانده باشد، بنابراین آمده‌ام خواهش کنم تا شاید یک خیابانی، فلکه‌ای و یا حتی گذری را به نام علی‌ام بکنند تا با خیال راحت بروم»! این پدر سرانجام با خیالی ناآرام از میان ما رفت، اما امید است شهردار و اعضای شورای شهر قزوین با بازنگری در درخواست‌های ثبت و احیاناً پاک شده در پرونده‌های شهرداری، از پاک شدن نقش مبارزانش در ذهن نسل امروز و آیندگان جلوگیری کند.
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل