استاندار قزوین: خبرنگاران باید به سمت حرفه ای شدن قدم بردارند//در انتصاب ها باید با استدلال قابل قبول افراد را جابه جا کنیم//به دنبال فضای رسانه ای امن بوده و هستم // مدیران ما هنوز به نقد پذیری عادت نکرده اند

استاندار قزوین گفت: توسعه حاصل اراده است و هرجامعه ای که مردمش اراده کنند به توسعه دست می یابد اما مردم برخی نقاط تنها به زندگی معیشتی می اندیشند. و اراده حاصل آگاهی است و اگر جامعه آگاهی نداشته باشد نمی تواند اراده کند، مانند یک وزنه برداری که اگر آگاهی نداشته باشد نمی تواند وزنه خود را بلند نماید. ویکی از ظرفیت های آگاهی جامعه برای توسعه رسانه ها هستند و اینجا نقش رسانه ها نمایان می شود.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر