هزینه‌ ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری در حوزه ورزش قزوین

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین طی هشت سال اخیر بیش از ۲۰ میلیارد تومان در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ورزش با رویکرد توسعه ورزش همگانی و سلامت عموم مردم هزینه کرده است.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل