۸درصد از پسماندهای شهر قزوین تبدیل به کالاهای مصرفی قابل استفاده می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهر قزوین؛ منتظری در برنامه "پاسخ" سیمای مرکز قزوین با اشاره به موضوع جمع آوری و انتقال پسماندهای شهر قزوین به مجتمع محمدآباد گفت: پردازش جامع تر از تفکیک زباله محسوب می شود که علاوه بر تفکیک، بازیافت پسماند را هم در بر می گیرد که برای تسهیل در دفع با هدف استفاده مجدد پسماندها اقدامات مختلف فیزیکی و شیمیایی در قالب پردازش انجام می شود که محصول پردازش پسماندهای خانگی، ضایعات قابل بازیافت و کمپوست است
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین | متن کامل