دیدار رئیس اداره پست با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری تاکستان، داریوش رحمانی رئیس اداره پست شهرستان تاکستان و حسن سعیدی مدیر اجرایی کد پستی و پروژه g-naf در تاکستان با شهردار تاکستان دیدار کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومي شهرداري تاكستان | متن کامل