رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: در مسیر اصلاح و تربیت گام بردارید

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین به مددجویان تأکید کرد: در مسیر اصلاح و تربیت خودتان گام بردارید.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل