محمد علی حضرتی: با تداوم فصل‌های کاوش، منطقه باستانی خله کوه به یک سایت باستان شناسی مهم شهری تبدیل خواهد شد.

راه‌های تعامل و همکاری برای ساماندهی وضعیت محوطه‌ها و بناهای تاریخی شهرستان تاکستان با حضور محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، مهندس بهزادپور شهردار ، رییس و اعضای شورای شهر تاکستان در محل اداره کل میراث فرهنگی استان بررسی گردید.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل