مشکل پس آب شهرک صنعتی لیا در یک سال و نیم آینده حل خواهد شد

علی رحمانی فرماندار شهرستان در این جلسه ضمن استماع سخنان حضار در جلسه به ارائه راهکار های مناسب و صدور دستورات لازم پرداخت. وی همپنین در خصوص مشکل فاضلاب شهرک صنعتی لیا گفت: مشکل پس آب شهرک صنعتی لیا در یک سال و نیم آینده حل خواهد شد.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | متن کامل