مهمترین رکن و هدف پدافند زیستی؛ صیانت از سرمایه های انسانی

دکتر افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استان در دیدار با جانشین قرارگاه پدافندزیستی کشور گفت: حفاظت وصیانت از سرمایه های انسانی مهمترین رکن و هدف پدافند زیستی به شمار می رود.
ارسال شده توسط اصحاب كهف | متن کامل