ساماندهی بیش از ۴۰۰ قلاده سگ در ۶ ماهه نخست سال/ شهرداری قزوین اولین سازمان اجراکننده طرح زند‌ه‌گیری در کشور است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین تنها سازمانی است که در سطح کشور کمپ جمع آوری حیوانات را راه‌اندازی کرده و از روش زنده گیری استفاده می‌کند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل