با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعزیه قزوین در آلمان اجرا شد

گروه تعزیه استان قزوین با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آلمان و اداره کل همکاری‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف احیای هر چه بیشتر سنت‌های آیینی و مذهبی ناب کشورمان عازم آلمان و لهستان شده و قرار است چندین اجرا در این دو کشور داشته باشد
ارسال شده توسط چشم انداز | متن کامل