حمل نمک برای استفاده شهرداری قزوین در فصل زمستان در حال انجام است

سلیمان بهرامی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: حمل نمک از دریاچه حوزه سلطان قم به وسیله ماشین آلات این سازمان برای استفاده شهرداری قزوین در فصل زمستان در حال انجام است.
ارسال شده توسط سازمان عمران | متن کامل