طاهرخانی سرپرست شهرداری دانسفهان: کودکان دانسفهان دارای بازیگاه جدید شدند.

سرپرست شهرداری دانسفهان خاطرنشان کرد : در پی درخواستهای مکرر شهروندان ، توسعه و ایجاد فضاهای جدید و مناسب تفریحی و سرگرمی و تجهیز بوستان های شهر به وسایل بازی کودکان ، خرید وسایل جدید بازی کودکان در دستور کار شهرداری دانسفهان قرار گرفت. طاهرخانی با یادآوری شرایط نامناسب مالی شهرداری دانسفهان خاطرنشان کرد : علی رغم اینکه شهرداری دانسفهان در زمینه اعتبارات شرایط مناسبی ندارد ، اما با توجه به ضرورت توسعه فضا های بازی و تفریحی کودکان ، شهرداری دانسفهان با تخصیص ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار یک ست کامل بازیگاه پیشرفته ، استاندارد و جدید بازی را خریداری کرد.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر