مدیرکل بهزیستی استان قزوین خبر داد: راه اندازی مرکز نگهدارای از بیماران دارای اختلال روانی ویژه آقایان در قزوین

مدیرکل بهزیستی استان قزوین از راه اندازی مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان ویژه آقایان در استان خبر داد .
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان قزوین | متن کامل