کودک ۱۳ ساله مورد حمله سگ قرار گرفت

حمله سگ، کودک ۱۳ ساله را راهی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین کرد
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل