حمله سگ، کودک ۱۳ ساله را راهی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین کرد

حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین از درمان کودک ۱۳ ساله ای خبر داد که در روستایی در اطرف قزوین، هنگام بازی مورد حمله سگ واقع شده بود.
ارسال شده توسط ستاد | متن کامل