برداشت چغندر قند از سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از آغاز عملیات برداشت چغندر قند از سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل