۵ هکتار از اراضی کشاورزی البرز به کشت رقم هیبرید آلمانی کلزا اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : پنج هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت رقم هیبرید آلمانی کلزا اختصاص یافت .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل