کشت گندم در اراضی کشاورزی استان قزوین آغاز شد

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : کشت گندم در سطح ۱۳۴ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان آغاز شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل