آماده سازی معبر اصلی و فرعی ناحیه چوبیندر

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین؛ بهرامی با اعلام این خبر افزود: بعد از بازدید های میدانی کارشناسان و با توجه به نامناسب بودن زیرسازی بعضی از نقاط معبرهای اصلی و فرعی ناحیه چوبیندر ،آماده سازی این معبرها در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
ارسال شده توسط سازمان عمران | متن کامل