افتتاح ۱۷۰۰۰ مترمربع پروژه آسفالت روستای خونان از توابع شهرستان بویین زهرا

ه مناسبت روز روستا، ۱۷۰۰۰ مترمربع آسفالت روستای خونان با حضور رحمانی فرماندار بویین زهرا ودیگر مسئولین افتتاح شد.
ارسال شده توسط اخبار بویین زهرا | متن کامل