پروژه احداث بلوار اصلی به طول ۲ کیلومتر و ساماندهی چهارراه ورودی روستای شاهین تپه بزودی انجام خواهد شد

جلسه هماهنگی پروژه احداث بلوار اصلی به طول ۲ کیلومتر و ساماندهی چهارراه ورودی روستای شاهین تپه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.
ارسال شده توسط اخبار بویین زهرا | متن کامل