کودکان کار خارجی؛ رنج امروز و دغدغه فردا

در بسیاری از محله‌های شهر از خیابان خیام تا محله‌های پایین گذر همچون خیابان کورش، کودکانی هستند که دست‌های کوچکشان پینه بسته و زیبایی صورت‌هایشان زیر لایه‌های چرک و سیاهی پنهان شده و پاهای خسته‌‌شان به کفش‌های پاره عادت کرده است. این‌ها کودکان کار هستند. کودکانی که هر یک به دلیلی به جای بالا و پایین پریدن و شادی و شیطنت‌های کودکی، وظیفه تأمین معاش بخشی از زندگی پرمصیبت خانواده خود را برعهده دارند؛ کودکانی که زیر بار مسئولیت نه‌تنها زمان حال بلکه آینده خود را هم در وسعت خیابان‌های شهر گم کرده‌اند. آسیب‌پذیری اقتصادی و فقر یکی از عوامل تعیین‌کننده کودکان کار است اما تنها عامل آن نیست و دلایل مختلفی می‌تواند بر کار کردن کودکان تأثیرگذار باشد. عده‌ای از آنان، کودکان اتباع خارجی مقیم قزوین هستند که مشکلاتشان بیشتر از کودکان ایرانی است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل