در قالب جشنواره شهید رجایی؛ دستگاههای برتر در نظام اداری استان قزوین معرفی شدند

در مراسمی با عنوان جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار قزوین از دستگاههای اجرایی برتر در نظام اداری استان تجلیل شد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل